ལྡུམ་སྒོང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལྡུམ་སྒོང་ནི་སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་གཅིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྵི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]