Jump to content

ལོག་གཡེམ་མམ་ཉེས་སྤྱོད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལོག་གཡེམ་མམ་ཉེས་སྤྱོད་ནི་མི་གཞན་ནམ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལང་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]