Jump to content

རྗམ་པའི་སྐར་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རྗམ་པའི་སྐར་ཚོམ་།

རྗམ་པའི་སྐར་ཚོམ་(Aquarius)ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

ངོ་སྤྲོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངག་རྒྱུན་དང་པོ།[རྩོམ་སྒྲིག]