Jump to content

རྒྱལ་སྲིད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒྱལ་སྲིད་ནི་རྒྱལ་པོས་དབང་རྒྱུར་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]