རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད།.jpg

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་(དབྱིན་ཇིའི་སྐད།: interlingua)

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]