རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐདཉིན་མོ།.jpg
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་༡༡པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རིག་སློབ་ཚན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་དོན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལོ་ནས་བཟུང་ཏེ། ལོ་རེའི་སྤྱི་ཟླ༢པའི་ཚེས༢༡ཉིན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མོ་རུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད།


རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་ཉིན་མོ།