རྒས་མེད་ཚེ་རིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒས་མེད་ཚེ་རིང་ནི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་འཚོ་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར​།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]