རོས་ནེ་དེ་ཁར་ཏེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རོས་ནེ་-དེ་ཁར་ཏེ།

རོས་ནེ་དེ་ཁར་ཏེ་(ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།: René Descartes)ནི་༡༥༩༦ལོའི་ཟླ་བ་༥པའི་ཚེས་༣༡ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་༡༦༥༠ལོའི་༢པའི་ཚེས་༡༡ཉིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་རེད་ཁོ་བོ་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁས་ཅན་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཁོ་བོའི་གཞོན་ནུའི་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ནི་ཧོལནདདའི་གསར་བརྗེའི་ཆེད་དུ་སྐྱེལ་བ་དང་ཁོ་བོར་དབྱིབས་བརྩིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་པྰ་ལགས་ཞེས་པའང་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]