Jump to content

རང་སྐྱེད་ནད་འགོག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རང་སྐྱེད་ནད་འགོག་ (ཨིན་སྐད་: Active immunity) ―― འགོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས་ཤིག་མངོན་པའི་ཡ་ལན་དུ་ནད་འགོག་མ་ལག་གིས་འགོག་གཟུགས་སྐྱེད་སྐྲུན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ནད་འགོག་ལ་གོ [༡]

འདྲ་པར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. 《དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་དེང་རབས་ཚན་རིག་ཚིག་མཛོད་རིག་གནས་གསར་པའི་འཇུག་སྒོ།》 ༢༠༢༠ལོ།