ཡི་ལང་གི་སྒྱུ་རྩལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tile young man flowers - Iran - Louvre museum - AD 27812.jpg

ཡི་ལང་གི་སྒྱུ་རྩལ་ནི་ཡི་ལང་གི་གོམས་སྲོལ་གྱི་རིག་རྩལ་ལམ་སྒྱུ་རྩལ་ལོ།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]