Jump to content

འོད་པར་རྒྱབ་ཐབས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

འོད་པར་རྒྱབ་ཐབས་ནི་མཚན་རིག་ཐོག་གི་ལག་རྩལ་ཞིག་སྟེ་པར་རྒྱབ་པའི་པར་བཀྲུ་བའི་ལག་རྩལ་ཞིག

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]