Jump to content

འབྲོག་ལས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

འབྲོག་ལས་ནི་སོ་ནམ་གྱི་ལག་ལེན་སྟེ་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་སྐྱེལ་འཕེལ་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]