Jump to content

ཞི་བདེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སྐྱུ་རུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་འཁྱེར་བའི་ཕུག་རོན་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་ཞི་བདེའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།

ཞི་བདེ། ནི་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བཞིན་པའི་བཙན་འཛུལ་དང་དྲག་ཤུགས་དགྲ་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]