ཝང་གྷ་རི་མཱ་ཐཱི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཝང་གྷ་རི་མཱ་ཐཱི་ནི་ཁེ་ནི་ཡ་ཡི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད། ཁོ་མོར་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོར་ནོའོ་བྷེལ་བྱ་དགའ་རག་པ་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]