Jump to content

ཝ་ཡང་ཟློས་གར་ཁང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཝ་ཡང་གོ་ལེག་ཟློས་གར་ཁང་།.JPG
ཝ་ཡང་གོ་ལེག: ཧ་ནུ་མན།

ཝ་ཡང་ཟློས་གར་ཁང་ནི་ཨིན་རྡུ་ནི་ཤིས་ཡའི་ཟློས་གར་ཁང་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]