ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད།

ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་དང་ཨ་ཡུས་རིག་བྱེད་(ལེགས་སྦྱར་སྐད:आयुर्वेद)ནི་ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས་དང་ནང་བསྟན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་ཡིན་ལ།སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ ༣༠༠༠ ལོའི་སྔ་གཞུག་གི་རིག་བྱེད་དུས་རབས་ནས་དར་བ་དང་།རྒྱ་གར་སོགས་ཨེ་ཤ་ཡ་ལྷོ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།