Jump to content

ཚགས་པར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཚགས་པར་ནི་གསར་འགྱུར་གྱི་ནང་དོན་དང་ལན་བརྡ་དྲིལ་བསྒྲགས་མན་ངག་སོགས་གོང་ཁེ་བའི་ཤོག་བུའི་སྟེང་བཀོད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བ།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]