Jump to content

མེ་རི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མེ་རི་ནི་རྒྱུ་སྐར་ངོས་ཀྱི་ཨི་ཁུང་ཞིག་གམ་ཁ་གྱེས་པ་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=མེ་རི།&oldid=140465"ལས་སླར་རྙེད་སོང།