མིའི་ཀ་ལི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མིའི་ཀ་ལི་ནི་མིའི་ལུས་པོའི་སྒྲུབ་ཆ་ཞིག་སྟེ་མགོ་བོའི་རུས་སྒྲོམ་དེ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]