མིག་མངས་སྒོར་སྒོར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Go-Equipment-Narrow-Black.png

མིག་མངས་སྒོར་སྒོར་ནི་རོལ་རྩེད་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]