མར་ཁུའུ་སེ་ཨའུ་རེ་ལིའུ་སེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
མར་ཁུའུ་སེ་-ཨའུ་རེ་ལིའུ་སེ།

མར་ཁུའུ་སེ་ཨུ་རེ་ལུའུ་(ལ་ཏིན​་སྐད།: Marcus Aurelius Antoninus Augustus)ནི་སྤྱི་ལོ་༡༢༡ལོའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་༢༦ཉིན་འཁྲུངས་པ་དང་སྤྱི་ལོ་༡༨༠ལོའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༧ཉིན་ཚེ་ལས་འདས་པ་རེད། ཁོང་ནི་སྤྱི་༡༦༡ལོ་ནས་༡༨༠ལོའི་བར་རོ་མ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]