Jump to content

མཚོན་ཆ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མཚོན་ཆ་ནི་གཞན་འགོག་གནོན་བྱེད་པའམ་བཙན་མནོན་བྱེད་པའི་ཆེད་གཞན་ལ་རྨས་སྐྱོན་གཏོང་བའམ་སྲོག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]