Jump to content

མ་པུཆེ་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
མ་པུཆེ་སྐད།.

མ་པུཆེ་སྐད། (Mapudungun) ཨར་ཇེན་ཊི་ན།ཅི་ལི།ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་བཅས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།།གུ་ཝ་ར་ནི་སྐད་ལུ