Jump to content

མ་ད་ནཱ་པལ་ལི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མ་ད་ནཱ་པལ་ལི་(మదనపల్లె)གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཨཱན་དྷ་ར་མངའ་སྡེ་གི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྐོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

File:མ་ད་ནཱ་པལ་ལི།.jpg


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]