མ་ད་གཱ་སི་ཀར། (གློག་བརྙན།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མ་ད་གཱ་སི་ཀར། ༼Madagascar༽ ༢༠༠༥ལོའི་ཨ་མེ་རི་ཀ་གྱི་གློག་བརྙན་

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]