བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Loten Namling
Loten Namling, 2012.

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་ནི་བོད་པའི་གྲགས་ཅན་གྱི་གཞས་པ་ཞིག་རེད།


མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐད་པར་ཕན་ཙེ་དབྱེ་བའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]