བྱང་སྣེའི་སྐྱར་རྟ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
བྱང་སྣེའི་སྐྱར་རྟ།

བྱང་སྣེའི་སྐྱར་རྟ་ནི་བྱ་རིགས་གཅིག་རེད།== གསལ་བཤད། ==རེད

མཚོན་རྟགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]