Jump to content

པོ་ཅ་ཆུའུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Genealogia deorum gentilium, 1532

པོ་ཅ་ཆུའུ་(ཡི་ཏ་ལིའི་སྐད།: Giovanni Boccaccio)ནི་(༡༣༡༥-༡༣༧༥)དབྱི་ཐ་ལི་ཡི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]