Jump to content

པར་ཆས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

པར་ཆས་ནི་འདྲ་བརྙན་སོགས་བརྙན་ལ་འབེབས་ཆེད་ཞིག

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=པར་ཆས།&oldid=122680"ལས་སླར་རྙེད་སོང།