པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསོད་ནམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ས་སྡེའི་ནང་བསོད་ནམས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞེས་པར་གཟིགས།