Jump to content

དོརཨེམོན

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དོརཨེམོན༽(ཉི་ཧོང་སྐད་ཡིག་སྟེ་ドラえもん)འཇར་པན་漫画家སྦ་ཤིང་·F·མ་གཉིས་ཕོ་འབྲི་ཕྱོགས་མིང་དུ་གྲགས་པའི་བྱིས་པ་དངརབ་བཏགས་རི་མོ་འི་བརྩམས་ཆོས།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]