Jump to content

དོམ་རྒན་སྐར་ཚོམ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
དོམ་རྒན་སྐར་ཚོམ།

དོམ་རྒན་སྐར་ཚོམ་(Ursa Major)ནི་དེང་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

ངོ་སྤྲོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངག་རྒྱུན་དང་པོ།[རྩོམ་སྒྲིག]