དེ་སྦེལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Attenuation.jpg

དེ་སྦེལ་(མཚོན་རྟགས།: dB)ནི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་རེད།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]cddujyjt

gvcgfdk yfufy ug8uyg87