Jump to content

དཀར་ཕྲུག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དཀར་ཕྲུག་ནི་ཏིན་ཏིན་གྱི་དཔའ་རྩལ་ནང་གི་འཁྲབ་སྟོན་པ་གཅིག་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]