ཐང་ཤིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ཐང་ཤིང་།

ཐང་ཤིང་ནི་ཤིང་གི་རིགས་ཞིག་རེད།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]