Jump to content

ཆུར་བ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆུར་བ་ནི་འོ་མ་གཞིར་བྱས་ནས་བཟོས་པའི་ཟ་ཆ་ཞིག་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཆུར་བ།&oldid=122471"ལས་སླར་རྙེད་སོང།