ཆུ་མཛོད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆུ་མཛོད་ནི་ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མཛོད་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རང་བྱུང་ངམ་མིས་བཟོས་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ [༡]

འདྲ་པར།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. 《དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་དེང་རབས་ཚན་རིག་ཚིག་མཛོད་རིག་གནས་གསར་པའི་འཇུག་སྒོ།》 ༢༠༢༠ལོ།