ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག།[རྩོམ་སྒྲིག]

མདོ་སྟོད་ཀྱི་ཆུ་བཞི་ནི་འབྲི་ཆུ། རྨ་ཆུ། རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ། རྫ་ཆུ་སྟེ་ཆུ་བཞི་དང་། སྒང་དྲུག་ནི། ཟལ་མོ་སྒང་། ཚ་བ་སྒང་། སྨར་ཁམས་སྒང་། སྤོ་འབོར་སྒང་། དམར་རྫ་སྒང་། མི་ཉག་སྒང་སྟེ་སྒང་དྲུག་གོ།