Jump to content

ཆུ་པུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆུ་པུ་(ཉི་ཧོང་སྐད།: 中部地方)ནི་ཧོན་ཤུ་ཞེས་པའི་དབུས་སུ་གནས་པ་དེའང་ཉི་ཧུང་གི་གཙོ་བོའི་གླིང་ཕྲན་གྱི་དབུས་སུ་གནས་ཡོད་པ་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཆུ་པུ།&oldid=140464"ལས་སླར་རྙེད་སོང།