ཆའོ་ཐོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Uffizi Giotto.jpg

ཆའོ་ཐོ་(ཡི་ཏ་ལིའི་སྐད།: Giotto di Bondone)ནི་ཨི་ཏ་ལི་ཡི་རི་མོ་མཁས་ཅན་ཞིག་རེད།


མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

བྱ་བ།[རྩོམ་སྒྲིག]

དུས་ཚོད། བྱ་བ།
༡༣༠༤-༡༣༠༦ File:ཆའོ་ཐོ། ༼ཡུ་དཱའི་འོ་བྱས་ཚུལ།༽.jpgཡུ་དཱའི་འོ་བྱས་ཚུལ།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]