གློག་བརྙན་པར་ཆས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གློག་བརྙན་པར་ཆས་ནི་པར་ཆས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཞིག་སྟེ་གློག་བརྙན་བརྙན་ལ་འབེབས་ཆེད་ཞིག་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལྦེ་ཁེ་མཉམ་སྤྱོད་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་ཐོན་ཁུངས: