Jump to content

གནའ་བོའི་བོད་སྐད་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གནའ་བོའི་བོད་སྐད་ནི་སྐད་བརྡ་རིག་པའི་ཐད་བོད་སྐད་ལ་འཛིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དུས་རབས་༧པའི་དུས་དཀྱིལ་ནས་དུས་རབས་༡༡པའི་དུས་འགོའི་བར་གྱི་བོད་སྐད་རེད།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]