Jump to content

གཏེར་ཆུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གཏེར་ཆུ།

གཏེར་ཆུ་ནི་སྐྱུར་རྩི་མེད་པའི་བཏུང་བྱ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]