Jump to content

ཁྲིམས་རྩོད་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁྲིམས་རྩོད་པ་ནི་ལས་རིགས་གཅིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

bncvb cgvb

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]