ཁྲིམས་དཔོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
Miles Ehrlich, judge.jpg

ཁྲིམས་དཔོན་ནི་ལས་རིགས་གཅིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

To není dobré :-D... Fůůj

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]