ཁྲ་འབྲུག་དགོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མཁན་ཆེན་རྣམ་ལ་ཞུ་བ་ཅིག་ཕུལ་བ་ལ། སྔར་མར་ བླ་མ་ ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ཡོད་པ་རེ་། ངའི་འདིར་སྐོར་ལས་ཁ་གསོལ་བྱེད་གསུང་གནང་རོ་ལ།།


ཀརྨ།