ཁོར་ཡུག (སྐྱེ་དངོས་དངོས་ཁམས།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nasa blue marble.jpg

ཁོར་ཡུག་ནི་དངོས་ཁམས་དང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་ཕན་ཚུན་རྫས་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་རེས་བྱེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]