ཀླད་མཚོ་འཁྱོམས་པ་ ཀླད་འཁྱོམས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཀླད་མཚོ་འཁྱོམས་པ་ ཀླད་འཁྱོམས་[རྩོམ་སྒྲིག]

བརྡབས་པ་སོགས་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཀླད་པ་འཁྱོམས་པའམ་གནས་ལས་བསྒུལ་པའོ།