༣༠ (གྲངས་ཀ།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

༣༠ནི་རང་བྱུང་གི་གྲངས་ཞིག་སྟེ་༢༩པའི་རྗེས་མ་དང་༣༡པའི་སྔོན་དུ་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]