Jump to content

༢༠༢༣ལོའི་ཨེ་སི་རལ་དང་ཧ་མ་སི་བར་གྱི་འཐབ་འཁྲུག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དབྱི་སི་རལ་དང་ཧཱ་མཱ་སི་ཡིས་མགོ་ཁྲིད་པའི་ཕཱ་ལེ་སི་ཐན་གྱི་དྲག་སྐྱོད་རྩ་འཛུགས་བར་གྱི་རྒྱུན་མཐུད་དྲག་ཆས་འཁྲུག་རྩོད་དེ་ཉིས་སྟོང་ཉེར་གསུམ་ལོའི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་ནས་བཟུང་།

ད་ཐེངས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི་ཧ་མ་སིས་ཅ་ཧྲ་ས་ཁུལ་དུ་དབྱི་སི་རལ་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་༣༠༠༠འཕེན་གཏོང་བྱས་པ་དེ་རེད།